onsdag 4. juli 2012

Bekreftet: Higgs-bosonet ER funnet!

Pressekonferansen fra CERN blir akkurat nå webcastet til hele verden og konklusjonen er klar med 5-sigma-sikkerhet (bedre enn 99,999999% sikkerhet). Et boson ER oppdaget, og det er mest sannsynlig Higgs-bosonet som er funnet (sagt på en vitenskaplig korrekt måte). I dagligtale betyr dettte i praksis at Higgs-bosonet ER funnet. Eller som forskerne selv har sagt i dag:
"We've got it!"

Les hva forskning.no skriver om dagens annonsering.

søndag 1. juli 2012

CERN: Higgs-bosonet er funnet

I følge en artikkel på Daily Mails nettavis i dag vil CERN på førstkommende onsdag annonsere at man nå med 99,99% sikkerhet har funnet Higgs-bosonet, den såkalte "gudepartikkelen".

Higgs-bosonet har vært regnet som den siste puslespillbrikken i den såkalte standardmodellen, et slags kart over alle kjente elementærpartikler og hvordan de henger sammen og samhandler med hverandre. Higgs-bosonet har vært nesten umulig å finne, faktisk var jakten på denne partikkelen selve hovedgrunnen til å bygge verdens største og mest avanserte maskin LHC, Large Hadron Collider.

Planleggingen av denne gigantiske akseleratoren ble påbegynt på begynnelsen av 80-tallet, byggingen startet i 1998 og LHC ble startet opp i 2008. Men etter en lekkasje av kjølevæske et par uker senere ble maskinen slått av, reparert og startet opp igjen for fullt i 2010. Og nå har altså denne supermaskinen funnet det den opprinnelig ble bygd for.

Coolt! :-)

Populærvitenskaplig oversikt over standardmodellen, inkludert Higgs-bosonet:


En påvisning av Higgs-bosonet regnes som en indirekte påvisning av det såkalte Higgs-feltet, og i følge standardmodellen er det de ulike elementærpartiklenes interaksjon med dette Higgs-feltet som avgjør hvor mye masse de har. Denne videoen klargjør forholdet på en forståelig måte: