lørdag 18. mai 2013

Livssynsnøytralt flagg i 2014?

Ved det kommende grunnlovsjubiléet i 2014 har ikke Norge lengre en statskirke. Norge er i ferd med å bli et multikulturelt land der religion betyr mindre og mindre. Kanskje det rett og slett er på tide å fjerne kristenkorset i nasjonalflagget også, for å gjenspeile denne utviklingen?

Vi kan beholde demokratiets farger, rødt, hvitt og blått, men fnne et annet symbolbudskap som mer gjenspeiler Norges spesielle fortrinn, f.eks den flotte naturen, med kysten, daler og fjell. Jeg har laget et flagg med et
enkelt og sterkt uttrykk med en dyp dal mellom to topper, eller som en buktende kystlinje sett ovenfra.

tirsdag 14. mai 2013

Hvor stort er universet? Hva er utenfor?

Dette er et gjengangerspørsmål på en av nettdebattene jeg frekventerer, Teknologi og vitenskap på diskusjon.no. Etter å deltatt i flere debatter om dette spennende temaet, begynner jeg å få et visst tak på det. Det påfølgende er mitt (foreløpige) sammendrag.

Det eneste kosmologene (verdensromforskerne) er sikre på er at universet er mye større en den delen som det er mulig å observere fra vår posisjon (jorda/solsystemet). Det observérbare universet er ca 96 milliarder lysår i diameter. Men totalen er altså helt sikkert svært mye større.


Men hvor mye større, og om universet er uendelig eller ikke, er umulig å fastslå utfra det man kan observere, så alle størrelsesantagelser må bli rene gjetninger. Riktignok kan man tenke seg at det finnes ledetråder inne i den delen vi kan observere som gi en viss pekepinn på hva som er utenfor, slik skygger kan fortelle oss om det som kaster skyggene, men selv med slike ledetråder blir det ikke bedre enn en såkalt kvalifisert gjetning. Digert er det helt sikkert, antagelig ufattelig digert selv for kosmologer.Men kosmologene har likevel en viss idé hva som eventuelt er utenfor universet (altså hvis det ikke er uendelig, men faktisk har en yttergrense). Og det er ingenting i ordets mest grunnleggende betyding. Absolutt ingenting, verken en vegg, barriære, et utflytende grensekaos, ikke engang et tomrom.For i universet er tomrommet mellom planetene, stjernene og mellom galaksene faktisk noe, det er rom. Universet utvider seg fordi selve rommet utvider seg. Rommet er altså noe, men utenfor universet er det heller ikke rom, utenfor universet er det derfor ingenting. Og fordi dette ingentinget utenfor universet ikke er noe, så kan man heller ikke anslå hvor stort dette ingentinget er, for målestørrelser kan kun brukes på noe.

Kommentarer er velkomne!